2023-08-10 05:30Press release

Instabee stärker klimatmål - ansluter sig till Science Based Targets initiative

Instabee solpanelerInstabee solpaneler

Instabee - sammanslagningen av Instabox och Budbee - ansluter sig till den världsledande tjänsten för vetenskapligt grundade utsläppsmål, the Science Based Targets initiative. I och med detta kommer bolaget att ytterligare höja ribban för mer hållbara transporter och vetenskapligt grundade mål.

Att ha en så liten negativ påverkan på planeten som möjligt har varit prioriterat för Instabee och dess underliggande varumärken sedan starten. I takt med att klimatfrågan växer i betydelse tävlar många bolag om att erbjuda det bästa alternativet, men det är inte alltid lätt att veta vad som faktiskt är bra åtgärder. Organisationen Science Based Targets initiative (SBTi) stöttar företag att sätta vetenskapligt grundade utsläppsmål. SBTi backas av bland andra FN och WWF och anses vara världsledande vad gäller trovärdiga utsläppsmål. 

I juli skickade Instabee in sitt commitment letter och åtar sig därmed att inom 24 månader sätta vetenskapligt grundade mål för relativ och absolut utsläppsminskning i hela verksamheten. För att godkännas kommer målen att granskas av SBTis experter. 

“Jag är otroligt stolt över att vi nu är redo att ta det här steget. Genom att sätta vetenskapligt grundade och mätbara mål, baserade på ramverk som utvecklats av ledande experter, säkrar vi en reellt hållbar utveckling och inte bara ett bidrag till kommunikativt brus”, säger Fredrik Hamilton, vd och medgrundare på Instabee.

Instabee finns nu listat i SBTis databas och i takt med att målen sätts kommer man att kunna följa utvecklingen där.

“Det här är ett naturligt nästa steg i vårt aktiva arbete mot en hållbar e-handelsupplevelse. Vi drar nu igång en verksamhetgenomgripande analys för att kartlägga vad vi kan göra för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5⁰C”, säger Ann Sonne, kommunikations- och hållbarhetschef på Instabee.

 


Topics: Sweden

About Instabee

Instabee was founded in 2022 after combining Budbee and Instabox - two leading last-mile delivery companies. Instabee is present in seven countries, with three consumer-facing brands: Budbee, Instabox and Porterbuddy, serving thousands of online merchants, including ASOS, Zalando, Inditex and H&M and is on track to become the most admired European e-commerce enabler. Since the start, Instabee has focused on consumer-centric and sustainable solutions, offering deliveries to boxes and homes using muscle power, electricity, renewable diesel and biofuels. Through bespoke technical solutions, Instabee can guarantee optimal fill rates and routing, minimising any unnecessary transports. Instabee is backed by Kinnevik, Creades and EQT, among others.


Contacts

Press contact
Press contact