2023-03-09 07:00Press release

Instabee och Transport tecknar avsiktsförklaring

Från vänster: Fredrik Hamilton, VD och grundare Instabee, Tommy Wreeth, Ordförande Transport.

Det står nu klart att Instabee Group, resultatet av nyligen sammanslagna Budbee och Instabox, har tecknat en avsiktsförklaring med Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) avseende ingående av Transportavtalet för de anställda som omfattas av avtalsområdet. 

Instabee, som bildades i slutet av förra året genom ett samgående av de två sista-milenaktörerna Budbee och Instabox, har kommit att bli en betydande aktör på den svenska e-handelsmarknaden. De underliggande verksamheterna har sett en snabb tillväxt i takt med att fler väljer att handla på nätet, en omställning som påskyndats av pandemiåren, och får genom samgåendet ännu bättre möjligheter att satsa på kundnära och hållbara transportlösningar. 

Efter en tids samtal har nu Instabee och Transport valt att underteckna en ömsesidig avsiktsförklaring avseende ambitionen att underteckna Transportavtalet när den pågående avtalsrörelsen är avslutad. Avsiktsförklaringen innebär att parterna vill ha ett undertecknat kollektivavtal som träder i kraft senast 1 oktober 2023. Parterna förbereder sig nu för fortsatt diskussion av sådana frågor som identifierats som särskilt viktiga. 

Det gör mig väldigt stolt att kunna kommunicera de här nyheterna idag. Vi tar nu nästa steg mot ännu mer transparenta och tydliga villkor för våra medarbetare.  Vi uppskattar de konstruktiva dialoger vi har haft med Transport så här långt i processen och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete för att enas om de sista återstående frågorna, säger Fredrik Hamilton, vd och grundare Instabee.

Transport befinner sig just nu i en pågående avtalsrörelse och hoppas kunna ha ett nytt kollektivavtal på plats så snart som möjligt. Instabee har omkring 700 anställda inom det aktuella avtalsområden, som omfattar terminalverksamhet och förare. Samtliga omfattas av den nu undertecknade avsiktsförklaringen. 

Avsiktsförklaringen är ett bra och viktigt första steg. Dialogen med Instabee har varit bra, rak och ärlig. Vi förutsätter nu att de fullföljer det de åtagit sig i avsiktsförklaringen, säger Tommy Wreeth, Transports ordförande.


Topics: Sweden

About Instabee

Instabee was founded in 2022 after combining Budbee and Instabox - two leading last-mile delivery companies. Instabee is present in seven countries, with three consumer-facing brands: Budbee, Instabox and Porterbuddy, serving thousands of online merchants, including ASOS, Zalando, Inditex and H&M and is on track to become the most admired European e-commerce enabler. Since the start, Instabee has focused on consumer-centric and sustainable solutions, offering deliveries to boxes and homes using muscle power, electricity, renewable diesel and biofuels. Through bespoke technical solutions, Instabee can guarantee optimal fill rates and routing, minimising any unnecessary transports. Instabee is backed by Kinnevik, Creades and EQT, among others.


Contacts

Press contact
Press contact